دسته بندی:

40.000 تومان60.000 تومان

فصلنامه – شماره چهاردهم

هزینه ارسال ۵۰ هزار تومان است

لطفا آدرس خود را بطور دقیق و کامل بنویسید

مطالبی که در چهاردهمین شماره از فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا خواهید خواند:

از آن سو

  • شرق در آثار میگل د سروانتس
  • صادق هدایت و اوراسیو کیروگا از یک نگاه
  • نگاهی بر آثار اسوالدو گوآیاسامین
  • خوانشی متفاوت از صادق هدایت و اوراسیو کیروگا
  • داستان کوتاه:به ناکجا ثر اوراسیو کیروگا
  • زندگی اوراسیو کیروگا
  • نگاهی تطبیقی بر دو اثر شاهنامه فردوسی و زندگی رویاست اثر کالدرون دالا بارکا
از این سو
  • توصیه هایی به یک جوان رمان نویس
  • زنانی که هوشیار زیستند
  • یک کوبایی در ایران

عنوان