دسته بندی:

40.000 تومان60.000 تومان

فصلنامه – شماره ششم

مطالبی که در ششمین شماره از فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا خواهید خواند:

   • سرآغاز
   • ادبیات و سیاست در آمریکای لاتین:وقتی روسای جمهور شاعر بودند
   • نقدی بر کتاب مدینه فاضله دست نیافته:افول اروگوئه در رمان های کارلوس مارتینز مورنو
   • مانوئل پوییگ و دهان های نقاشی شده
   • ایزابل آلنده: زنی خستگی ناپذیر
   • آشنایی با نویسندگانی از آمریکای لاتین که در سایه نام بزرگان گمنام ماندند
   • شعر مقاومت آمریکای لاتین بخش اول
   • رابطه فرهنگ و اقتصاد: مطالعه موردی شیلی
   • سیاســت ایران در آمریکای لاتین پس از برجام:فرصت های احیای نفوذ در محیطی بی ثبات
   • نگاهی به رویدادهای فرهنگی ادبی ایبروآمریکا
   • داستان کوتاه: درب محکوم
   • dejó Latinoamérica Literatura con Entrevista: exótica ser de
   • ,características: persa Literatura obras y autores