مطالبی که در این شماره خواهید خواند:

 • از آن سو
 • سرآغاز
 • بازنمایی کودک در رمان سامانتا شوبلین: فاصله نجات
 • خوانش روانکاوانه ی مرگ در آثار صادق هدایت و اوراسیو کیروگا
 • تصویرمالینچه در رُمان لئورا اسکیول
 • از بازیکن تا اسطوره
 • شعر مقاومت آمریکای لاتین
 • داستان کوتاه: ارواح ماه آگوست گابریل گارسیا مارکز
 • رویدادهای فرهنگی ادبی ایبروآمریکا
 • از این سو
 • سرآغاز
 • جشن نوروز یا سال نوی ایرانی
 • تلیل شخصیت و نقش زنان در شاهنامه
 • چشم اندازهایی از ایران: چغازنبیل
 • زنان سرزمین من