مطالبی که در این شماره خواهید خواند:

 • سرآغاز
 • تئاتر دورة طلیی اسپانیا
 • هیاهوي بسیار براي هیچ نگاهي کوتاه به جرج اورول، نویسندة درود بر کاتالونیا
 • شاهنامه و زندگی رویاست
 • نگاهی بر زندگی میگل د سروانتس
 • غار سالامانکا
 • مطالعات فرهنگی در ساحت عمل:تئاتر سرکوب شدگان بوال
 • تئاتر سوررئال در اسپانیاي لورکا
 • سوررئالیسم چیست؟
 • دست های معترض آمریکای لتین
 • فرانسیسکو خوزه گویا
 • نگاهی بر جنگ سردفرهنگی در آمریکای لاتین
 • انتخاب ترامپ: بازخوردها در منطقه
 • La crítica al surrealismo en España
 • جشن روز مردگان
 • جشن مردگان از نگاهی دیگر
 • رویدادهای ادبی دنیای اسپانیایی زبان درنیم سالی که گذشت
 • بانک پاسارگاد، یاریگر فرهنگ، ادب و هنر ایران