مطالبی که در این شماره خواهید خواند:

 • از آن سو
 • سخن سردبیر
 • مروری کوتاه بر تاریخچه زبان اســپانیایی در شــبه جزیره ایبری
 • آنا ترسا دلا پارا: خالق ارزش زنان در ادبیات ونزوئلا
 • مصاحبه:ادواردو لوپز بوسکتس: شــناخت متقابل می تواند از طریقآشنایی با زبان گسترش یابد
 • داستان کوتاه:پسرخاله من؛ ربات غول پیکر، اثر مانوئل ریواس
 • رویدادهای فرهنگی- ادبی
 • فرهنگ اسپانیا، جواهری مرکب از سنت های بسیار
 • جایگاه زبان لاتین و تحولات تاریخی آن
 • خانه برناردا آلبا، از فدریکو گارسیا لورکا
 • معرفی کتاب:ردپای یک اسپانیایی از شمال تا جنوب ایران
 • از این سو
 • سخن سردبیر
 • تحلیل شــخصیت و نقش زنان در شاهنامه (قسمت چهارم)
 • زنان سرزمین من:بانو لیلیت تریان: مادر مجسمه سازی ایران
 • مصاحبه:ادواردو لوپز بوســکتس: شناخت متقابل می تواند ازطریق آشنایی با زبان گسترش یابد
 • چشم اندازهایی از ایران:خانه طباطبایی ها، داستانی از عشق
 • حضور زبان اسپانیایی در ایران
 • معرفی کتاب:ردپای یک اسپانیایی از شمال تا جنوب ایران