مطالبی که در این شماره خواهید خواند:

 • از آن سو
 • سرآغاز
 • قهرمان آگاه
 • اسطوره ی جم در ادبیات کهن ایران
 • انتخابات ریاست جهوری مکزیک و آینده آمریکای لاتین (قسمت اول)
 • شعر مقاومت در آمریکای لاتین (قسمت چهارم)
 • مصاحبه:اصغر فرهادی: سانسور در کوتاه مدت سبب بالندگی خلقیت می شود
 • نمایشگاهها و جشنوارهها
 • داستان کوتاه: فرماندهان (قسمت اول)، ماریو بارگاس یوسا
 • رویدادهای فرهنگی ادبی ایبروآمریکا
 • معرفی کتاب
 • از این سو
 • سرآغاز
 • تلیل شخصیت و نقش زنان در شاهنامه (قسمت دوم)
 • زنان سرزمین من:فروغ فرخزاد: تولدی دیگر
 • اجلاس روسای جهور پوتین- ترامپ در هلسینکی
 • مصاحبه:اصغر فرهادی: سانسور در کوتاه مدت سبب بالندگی خلقیت می شود
 • چشم اندازهایی از ایران: چهل ستون
 • نمایشگاهها و جشنوارهها
 • معرفی کتاب