شما در فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا می‌توانید در طیف وسیعی از موضوعات، مطالب مرتبط با این مناطق را دنبال کنید و هم به زبان فارسی و هم به زبان اسپانیایی از آن بهره ببرید. به طور کلی می‌توان موضوعات فصلنامه را در شش گروه طبقه بندی کرد:

اتفاقات و اخبار ادبی و هنری

در این بخش می‌توانید از جدیدترین رویدادها و اتفاقات دنیای هنر و ادب اسپانیایی زبان مطلع شوید.

فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا - بخش فرهنگی و هنری

اخبار و رویدادهای سیاسی و اقتصادی

مشروح مهمترین اتفاقات دنیای سیاست و اقتصاد در کشورهای آمریکای لاتین و اسپانیا را می‌توانید در این قسمت دنبال کنید.

فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا - بخش سیاسی و اقتصادی


داستان کوتاه

در این بخش می‌توانید در هر فصلنامه داستانی کوتاه از نویسندگان برجسته اسپانیایی زبان را به فارسی یا اسپانیایی مطالعه کنید

فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا - بخش داستان کوتاه


معرفی نویسنده و هنرمند

در این بخش از فصلنامه می‌توانید با نویسندگان و هنرمندان مشهور اسپانیایی زبان (به زبان فارسی) و فارسی زبان (به زبان اسپانیایی) آشنا شوید.

فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا - معرفی نویسنده و هنرمند


شعر

اشعار بزرگان معاصر و کلاسیک هنر آمریکای لاتین و اسپانیا را در این فصلنامه دنبال کنید و لذت ببرید.

فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا - شعر

شرح واقعه یا بنای تاریخی

در هر فصلنامه می‌توانید با آثار برجسته تاریخی و نیز اتفاقات تاثیرگذار در زمان‌های گذشته آشنا شوید.

فصلنامه ادبیات و فرهنگ آمریکای لاتین و ایبریا - داستان و بنای تاریخی